Bùi Văn Nam: Trung tướng - Ủy viên Trung ương Đảng - Thứ trưởng Bộ Công an, Website thông tin chính thức về Trung Tướng-Ủy viên Trung ương Đảng-Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam. Tiểu sử, hoạt động và ý kiến của Trung Tướng-Ủy viên Trung ương Đảng-Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam trong nước và ở nước ngoài nước ngoài8trên10655
Hội nghị điển hình tiên tiến lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh và cảnh sát trật tự Hội nghị điển hình tiên tiến lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh và cảnh sát trật tự

Hội nghị điển hình tiên tiến lực lượng cảnh sát phản ứng nhanh và cảnh sát trật tự

Sáng 27/9/2016, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến lực lượng Cảnh sát phản ứng nhanh (CS113) và Cảnh sát trật tự (CSTT) giai đoạn 2011-2016. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo. Trong 05 năm qua, lực lượng CS113, CSTT đã tiếp nhận và xử lý hơn 560 nghìn tin liên quan đến an ninh trật tự trên tất cả các lĩnh vực chính trị, hình sự, kinh tế, ma tuý, mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ nhân dân. Đặc biệt, trong số đó có hàng trăm nghìn tin khẩn cấp về hoạt động phạm tội đang và chuẩn bị xảy ra. Qua đó, đã điều động hơn 1,6 triệu lượt cán bộ, chiến sỹ, 540 nghìn lượt...

Tổng kết 03 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Tổng cục An ninh – Tổng cục V về thực hiện công tác đảm bảo an ninh quốc gia Tổng kết 03 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Tổng cục An ninh – Tổng cục V về thực hiện công tác đảm bảo an ninh quốc gia

Tổng kết 03 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Tổng cục An ninh – Tổng cục V về thực hiện công tác đảm bảo an ninh quốc gia

Chiều 31/8/2016, tại Hà Nội, Tổng cục An ninh – Tổng cục V tổ chức Hội nghị tổng kết 03 năm thực hiện Quy chế phối hợp về thực hiện công tác đảm bảo an ninh quốc gia. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự, phát biểu chỉ đạo. Qua 03 năm triển khai, việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa Tổng cục An ninh – Tổng cục V đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đảm bảo đúng nguyên tắc, chế độ công tác của lực lượng Công an nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Thông qua công tác phổ biến, quán triệt Quy chế phối hợp đã tạo sự chuyển biến mạnh...

Thứ trưởng Bùi Văn Nam thăm, làm việc với Phòng Bưu chính – Văn phòng Bộ Công an và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ II Thứ trưởng Bùi Văn Nam thăm, làm việc với Phòng Bưu chính – Văn phòng Bộ Công an và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ II

Thứ trưởng Bùi Văn Nam thăm, làm việc với Phòng Bưu chính – Văn phòng Bộ Công an và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ II

Ngày 30/8/2016, tại Hà Nội, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an thăm và làm việc với Phòng Bưu chính- Văn phòng Bộ Công an và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ II – Tổng cục An ninh. Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại buổi làm việc. Thời gian qua, phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang, Phòng Bưu chính – Văn phòng Bộ Công an đã làm tốt chức năng quản lý, hướng dẫn, kiểm tra công tác bưu chính trong toàn lực lượng Công an nhân dân (CAND). Tổ chức tiếp nhận, khai thác, chuyển giao hàng nghìn bì công văn, tài liệu; đóng gói, vận chuyển trên 1 triệu kg tài liệu, tạp chí, sách nghiệp...

Tập huấn nghiệp vụ an ninh văn hóa, thông tin, truyền thông năm 2016 trong CAND Tập huấn nghiệp vụ an ninh văn hóa, thông tin, truyền thông năm 2016 trong CAND

Tập huấn nghiệp vụ an ninh văn hóa, thông tin, truyền thông năm 2016 trong CAND

Ngày 29/8/2016, tại Hà Nội, Tổng cục An ninh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Công an phòng ngừa, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch và công tác bảo vệ an ninh văn hóa, thông tin, truyền thông trong tình hình mới. Thượng tướng, PGS.TS Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo. Diễn ra trong 3 ngày (từ 29 – 31/8/2016), Hội nghị tập huấn đánh giá kết quả công tác; đồng thời nhằm thống nhất nhận thức về chức năng, nhiệm vụ, vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác bảo vệ an ninh trên lĩnh vực văn hóa tư tưởng, thông tin, truyền thông và công tác phòng ngừa, đấu tranh...