Tiểu sử Thượng tướng Bùi Văn Nam – Ủy viên Trung ương Đảng – Thứ trưởng Bộ Công an

Tiểu sử tóm tắt Đồng chí Bùi Văn Nam
Thứ trưởng Bộ Công an

Đồng chí Bùi Văn Nam

Đồng chí Bùi Văn Nam

Họ và tên: Bùi Văn Nam

Ngày sinh: 6-7-1955

Quê quán: Xã Quang Trung, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Thứ trưởng Bộ Công an.

Ông Bùi Văn Nam là tiến sỹ luật, phó giáo sư.

Ông Bùi Văn Nam học khóa 4 Đại học An ninh Nhân dân (nay là Học viện An ninh Nhân dân) (1972-1977), tốt nghiệp loại xuất sắc.

Ông về công tác tại Cục A13 (tên cũ của Cục tình báo). Ông đã trải qua các chức vụ phó phòng, trưởng phòng, phó cục trưởng phụ trách công tác chính trị và tổ chức.

Ông Nam làm thư ký cho bộ trưởng công an Lê Minh Hương cho đến khi ông Hương thôi chức.

Ông Bùi Văn Nam sau đó về trường tình báo làm trưởng khoa, sau đó ra làm phó tổng cục trưởng, tổng cục trưởng tổng cục V và được phong thứ trưởng năm 2008. Cùng năm, được phong hàm trung tướng.

Ngày 6/8, tại tỉnh Ninh Bình, Bộ Chính trị tổ chức điều động, phân công Ủy viên Trung ương Đảng. Theo Quyết định số 875, ngày 5/8/2013 của Bộ Chính trị, ông Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình để giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Ngày 22/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho đồng chí Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Ngày 10 tháng 8 năm 2018, Thượng tướng, Thứ trưởng Bùi Văn Nam được Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm bổ nhiệm giữ chức danh tư pháp Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an theo quyết định số 4369/QĐ-BCA.[4]