Bộ trường bộ xây dựng

‘Có nước nào quy hoạch cả ngàn héc ta cho du lịch tâm linh như ta?’

‘Có nước nào quy hoạch cả ngàn héc ta cho du lịch tâm linh như ta?’

Chất vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng, các đại biểu nêu tình trạng nhiều dự án tâm linh kết hợp du lịch hiện đang được cấp hàng ngàn héc ta, có sự nhập nhằng công và tư, gây lãng phí.   Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà trả lời...

05/06/2019 10:01